Ramazân-ı Şerîfte Sadaka

Ramazân-ı Şerîfte Sadaka

Hazreti Enes (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edilmiştir ki, “bir kere Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)‘e: “Hangi sadaka daha üstündür?” diye soruldu. Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Ramazândaki sadakadır.” buyurdu.”
(Tirmizî)

Câbir ibni Yezîd (Radıyallâhu Anh)‘dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“(Ramazân-ı şerîf ayının) her gece(sinde) bir münadî: ‘Bir şey isteyen var mı ki, kendisine (o dileği) verilsin?, bağışlanmak isteyen var mı ki mağfiret olunsun? Ey Allâh! (Senin yoluna) infak edene (verdiğinin yerine kat kat) halef ver. Sıkan için de acele telef ver(; cimrilik edenin imkanlarını çabucak yok et)!’ diye nida eder.”
(Kenzü’l-ummâl)

Yine bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur;

“Allâh-u Azze ve Celle ramazân ayının her gecesi: ‘Tevbe eden var mı, tevbesini kabul edeyim? Bağışlanma isteyen var mı, kendisini bağışlayayım? (Kendi yoluna verilen bir kuruşu bile) kaybetmeyen zengine ve haksızlık yapmayıp bolca veren bir Zât’a (zekât, fitre ve sadaka vererek) kim ödünç verecek?’ buyurur.”
(Beyhakî, Şu’abu’l-îman)

Enes ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh)’dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Her kim o (ramazân-ı şerîf ayı)nda, çoluk çocuk sahibi bir fakire bir sadaka bağışında bulunursa, Allâh-u Te’âlâ ona bir milyon hasene (sevap) yazar, bir milyon günahını siler ve kendisi için bir milyon derece yükseltir.”
(Nüzhetü’l-mecâlis)