Ramazan Yazıları

Ramazân-ı Şerîf'in Son On Gününde İtikâfa Girmek

Ramazân-ı Şerîf’in Son On Gününde İtikâfa Girmek

Ramazân-ı Şerîf’in son on gününe yaklaşıldığında hatırlatılıp en çok dikkat çekilmesi gereken konulardan birisi de itikâfın mahiyeti ve ehemmiyetidir. Modernite ve dünyevileşmenin beraberinde getirdiği zorluklar ve olumsuz koşullardan mıdır bilinmez,….

Ramazân Bayramının Fazîleti ve Amelleri

Ramazân Bayramının Fazîleti ve Amelleri

On sekiz bin âlemlerin Rabbi olan Allah Te’âlâ mahlûkâtı halk ederken, varlıklar arasında bir tür üstünlük hiyerarşisi irade buyurmuştur. Bu hiyerarşiye, Peygamberler ve melekler de dâhil olduğu gibi, mekânlar ve….

Nerede o Eski Ramazanlar

Nerede o Eski Ramazanlar

Hep dilimize pelesenk olmuştur her ramazanda “ah nerede o eski ramazanlar” demek. Gerçekten ramazanlar mı değişti yoksa biz mi? Ramazanlar sevapların katlandığı bir dönem olarak tüm İslam tarihinde özellikle de….

Nurlu Şehirde Kutlu Zaman Ramazan

Nurlu Şehirde Kutlu Zaman Ramazan

Bütün Hamd-ü Senâlarımız, Kelâm-ı Mecîd’inde: “Ey iman etmiş olan kimseler! Sizden önce geçen (peygamberlerin ümmet)ler(i) üzerine (farz olarak) yazılmış olduğu gibi, sizin üzerinize de o (ramazan ayındaki) oruç (farz olarak)….

Tarihten Bugüne Mukabele Geleneği

Tarihten Bugüne Mukabele Geleneği

Sözcük anlamı itibarıyla “karşılıklı olmak” anlamına gelen mukabele, kökeni nebevî zamana varan muazzam bir gelenektir. Hz. Peygamber Ramazan ayında Cebrail (Aleyhisselam)’e Kur’an okur sonrasında onun da okumasını kendisi dinlerdi. Bunlardan….

Fıtır Sadakası

Fıtır Sadakası

Fıtır sadakası ne demektir, hükmü nedir? Kelime manası olarak fıtır oruç bozma manasına gelip bayram günü için kullanılır. Fıtır burada fıtrat (yaratılış) manasında değildir. Fıtır sadakası ramazanın sonuna yetişen mükellef….