Ramazân-ı Şerîfin Her Cumasında Yâsîn Sûresini Okumak

Ramazân-ı Şerîfin Her Cumasında Yâsîn Sûresini Okumak

Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“Her kim ramazân-ı şerîf ayının her cumasında Yâsîn Sûresi’ni okumaya devam ederse, Allâh-u Azze ve Celle onu iman takısıyla takılar ve vakar tacıyla taçlandırır. Şahitlerin huzurunda (mahşer günü) bir münâdî:

‘İşte bu,  Allâh-u Te’âlâ’nın sana ramazân-ı şerîf ayında Yâsîn Sûresi’ni okumana karşılık sevabıdır’ diye nida eder.”(İsmail Hakkı, Mecâlisü’l-va’z- ve’t-tezkîr, sh:110)