Sahur

Sahur

Enes ibn-i Malik (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

“Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda be­reket vardır.” buyurdu. (Buharî; Müslim; Tirmizî)

Amr ibn-i Âs (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.

“Bizim orucumuzla Ehl-i kitabın orucu­nun arasındaki fark, sahur yemeğidir.” (Müslim; Tirmizî; Nesâî)

Ebû Sa’îd el-Hudrî (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Sahur yemek, tümüyle hayır ve berekettir, sakın onu bırakmayın, velev ki sizin biriniz bir yudum su içsin. Zîra şüphesiz Allâh-u Te’âlâ ve melekleri sahur yiyenlere salât buyurur (feyiz ve nur yağdırır)lar.”(Ahmed ibn-i Hanbel, el-Müsned; Ali el-Muttakî,  Kenzü’l-ummâl)

Sahura kalkmak gündüz tutulacak oruç için kuvvet kazandırır. Buna işaretle İbni Abbâs (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Gündüzün kaylûle uykusu ile, gece kalk(ıp teheccüt namazı kıl)maya, sahur yemeği ile de gündüz orucuna karşı yardım alın.”(Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl)

İnsanın iftarda çok yemesi sünnete ve sıhhate uygun değilse de, sahurda çok yemeye müsaade vardır. Nitekim İbni Abbâs (Radıyallahu Anhümâ)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

(Kazançları ve yedikleri) helâl olması durumunda, üç kişiye, yediklerinden dolayı bir hesap yoktur. (Bunlar da:) Oruçlu, sahur yapan ve Allâh-u Azze ve Celle’nin yolunda nöbet tutan!” (Bezzâr; Taberânî, el-Kebîr) 

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte de Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Üç kişi, nimetten sorguya çekilmezler.

Yedirip içiren, iftar eden ve sahur yapan, bir de misafir ağırlayan.

Üç kişi de kötü huylarından dolayı kınanamazlar. 

Hasta, iftar edinceye kadar, oruçlu, bir de adaletli yönetici.” (Deylemî, Firdevs; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl)

Sahurda hurma yemek sünnet olduğu gibi, aynı zamanda hurma iftar vaktine kadar kalıcı kalori sağlayan mübarek bir gıdadır.

Bundan dolayı Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem):

“Hurma, müminin ne güzel sahur yiyeceğidir.” (Ebû Dâvûd) buyurmuştur.