Oruçluyu İftar Ettirmenin Fazileti

Oruçluyu İftar Ettirmenin Fazileti

Oruçluyu İftar Ettirmek (Bir Oruçluyu İftar Ettirmenin Ve Kendisi Oruçluyken Yanında Yemek Yenen Kimsenin Fazileti, Yiyenin Yedirene Dua Etmesinin Sevabı)

Bu bölümdeki üç hadisten, oruçluya iftar ettirenin oruçlu kadar sevap kazanacağını, oruçlu bir kimse başkasına yemek ikram ederse, yemek bitinceye kadar meleklerin o kişiye dua ettiklerini, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yemekten sonra yaptığı duayı öğreneceğiz.

Zeyd İbni Halid el-Cüheni (Radıyallâhu Anh)dan bize aktarıldığına göre Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizi, Savm, 82)

Ümmü Umâre el–Ensâriyye (Radıyallâhu Anhâ)dan nakledildiğine göre Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir gün Ümmü Umâre’nin evini teşrif etti. O da hemen Resûl–i Ekrem’e yemek ikram etti. Hazreti Peygamber:

“Buyur, sen de ye!” teklifinde bulundu. Ümmü Umâre:

– Ben oruçluyum, dedi. Bunun üzerine Resûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Oruçlu bir kimsenin yanında yemek yiyenler yemeği bitirinceye kadar melekler o oruçluya dua ederler.”

Peygamber Efendimiz bazan da “Yemek yiyenler doyuncaya kadar…” derdi. (Tirmizî, Savm 66. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 46)

Enes (Radıyallâhu Anh)den nakledildiğine göre Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem), bir gün Sa’d İbni Ubâde’nin yanına geldi. Sa’d derhal bir parça ekmek ve zeytin çıkarıp Resûlullah’a ikram etti. Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bunları yedikten sonra ona şöyle dua etti:

“Evinizde hep oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin, melekler de duacınız olsun.” (Ebû Dâvûd, Et’ime 54. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 45)

* Bu üç hadiste farz olsun nafile olsun oruç tutan kimselere iftar ettirmenin sevabını görüyoruz. Başka rivayetlerden de öğrendiğimize göre iftar ettirmek bizim bugünkü yaptığımız gibi mükemmel sofralarda onlarca çeşidin bulunduğu yemek türleriyle değil, bir hurma bir yudum su, birkaç zeytin veya bir bardak süt ile de olabilir ve kişiye aynı sevabı kazandırır.

Mükemmel sofralarda pek çok çeşitle iftar ettirememek korkusundan dolayı bugün Müslümanlar ne Ramazanda ne de Ramazan dışında evlerinde misafir ağırlama ve iftar ettirmeyi yapmamaktadırlar. Herkes gücüne göre kendi yediğinden yedirmekle bu ikram işine başlanılmalıdır. Lüks, israf, gösteriş ve reklama kaçmanın hiçbir mantığı yoktur.

Oruçlu iken başkasına yemek yedirene, “Biri yer biri bakar” diye başlayan söz de tutarsızdır.

Kişi her zaman durumuna göre elinde ve evinde bulunandan ikram ederek misafir ağırlamalı, infak ve harcamada bulunarak fedakâr olmalıdır. Mallarından bu şekilde fedakârlıklarda bulunamayanlar canlarından asla fedakârlık yaparak şehid olamazlar.