Ramazan Yazıları

Rü’yet-i Hilâl

Rü’yet-i Hilâl

Rü’yeti hilal konusu her yıl yeniden gündeme gelir. Her sene Ramazan-ı Şerîf geldiğinde yazılı ve görüntülü yayınlarda şöyle haberler görürüz; felan ülkede ramazan bir gün önce başladı (hilal görüldü) ya….

İşârî Yönleriyle Ramazan

İşârî Yönleriyle Ramazan

Kalplerdeki iman heyecanının mahyalarda resmettiği mübarek bir aydır RAMAZAN. Şeytan soluklarıyla kararmış dünyamızı vahyin esintileriyle tenvir eden mukaddes aydır. Bir ittika/sakınma ayıdır Ramazan. Manevi hissiyatımıza adeta ölüm hamlesi gibi inmek….

İmâm-ı Rabbânî Zâviyesinden Ramazân-ı Şerîf

İmâm-ı Rabbânî Zâviyesinden Ramazân-ı Şerîf

Hicri ikinci bin senenin müceddidi lakabını (övgüsünü) hak eden İmâm-ı Rabbânî, (Kuddise Sirruhû) Mektûbât’ının birinci cilt dördüncü mektupta Ramazan-ı Şerîf’in sahip olduğu kemâlatı (olgunlukları) ve hayırları (Allâh-u Teâlâ katında makbul….

Ramazân-ı Şerîfte Sadaka

Ramazân-ı Şerîfte Sadaka

Hazreti Enes (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edilmiştir ki, “bir kere Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)‘e: “Hangi sadaka daha üstündür?” diye soruldu. Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Ramazândaki sadakadır.” buyurdu.” (Tirmizî) Câbir….

Ramazân-ı Şerîfin Her Cumasında Yâsîn Sûresini Okumak

Ramazân-ı Şerîfin Her Cumasında Yâsîn Sûresini Okumak

Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Her kim ramazân-ı şerîf ayının her cumasında Yâsîn Sûresi’ni okumaya devam ederse, Allâh-u Azze ve Celle onu iman takısıyla takılar ve….

Ramazân-ı Şerîfte Kur’ân-ı Kerîm Hatmi ve Mukabele

Ramazân-ı Şerîfte Kur’ân-ı Kerîm Hatmi ve Mukabele

Kur’an-ı Kerîm ramazân-ı şerîf ayında indiği için bu ayla çok yakın münasebeti vardır. İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhümâ) şöyle demiştir: “Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hayırda insanların en cömerdiydi. En cömert….